Neurologisk balansering

I neurologisk balansering vill vi få bättre kontakt mellan höger och vänster hjärnhalva. Människans gång kallas för växelgång. Vid gång ska ena benet röra sig framåt liksom kontralateral (motsatt) arm. I den gången måste hjärnan ”stänga av” vissa muskler och aktivera andra. På t ex armen kan inte både biceps och triceps vara aktiverade bägge två. En måste vara avstängd.

Vid stress eller trauma kan kroppen ibland komma i obalans. Den stänger helt enkelt av funktioner som inte har med överlevnad att göra. Detta försvar är väldigt bra och gör att vi kan överleva t ex en bilolycka.

Men ibland blir denna obalans bestående och vi får då problem med energierna i våra kroppar och det känns fel när du tränar eller ska göra en rörelse.

Vårt mål med denna behandling är att uppnå balans mellan hjärnhalvorna.