Qinopractic medicin

Vad är qinopractic?

QINOpraktik är en kombination av Kiropraktisk och kinesisk filosofi och behandlingstekniker som härstammar från till exempel Kinesiologi, Osteopati, EFT, NLP och Massageterapi som fått namnet QINOpraktik.
QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/självläkande förmåga.

Fysiska, psykiska och kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en kombination av öster- och västerländsk filosofi och medicin, där balans är nyckelordet.
QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi.

Neurologisk balansering

I neurologisk balansering vill vi få bättre kontakt mellan höger och vänster hjärnhalva. Människans gång kallas för växelgång. Vid gång ska ena benet röra sig framåt liksom kontralateral (motsatt) arm. I den gången måste hjärnan ”stänga av” vissa muskler och aktivera andra. På t ex armen kan inte både biceps och triceps vara aktiverade bägge två. En måste vara avstängd.

Vid stress eller trauma kan kroppen ibland komma i obalans. Den stänger helt enkelt av funktioner som inte har med överlevnad att göra. Detta försvar är väldigt bra och gör att vi kan överleva t ex en bilolycka.

Men ibland blir denna obalans bestående och vi får då problem med energierna i våra kroppar och det känns fel när du tränar eller ska göra en rörelse.

Vårt mål med denna behandling är att uppnå balans mellan hjärnhalvorna.