Metatron Hospital NLS Diagnostik

METATRON Hospital är en avläsningsutrustning som utvecklats av IPP (Institut of Practical Psychophysics). Det är en diagnostisk medicinsk utrustning som kan skanna av klienter utan skadliga effekter och producerar värdefull information inom några minuter. Metatronen kan hitta akuta och kroniska processer, samt predispositioner mot vissa sjukdomar. Denna utrustning har genomgått kliniska studier och är den enda i sitt slag som är klassat som medicinsk utrustning.

Hälsokontrollen avger ingen strålning och har ingen skadlig inverkan på organismen. Undersökningen ger inga biverkningar och har många fördelar jämfört med traditionella undersökningar. En av de viktigaste fördelarna är att man får reda på om ett organ är svagt och har nedsatt funktion, även innan vi fått symtom. Denna typ av av apparatur är en av få tekniker som kan hitta problem och svagheter så lätt och så tidigt i sjukdomsförloppet.

Till skillnad från många konventionella “hälsoundersökningar” kan vi på kliniken nu göra undersökningar av kroppen på cellnivå.

För att se en kort introduktion om Metatron klicka här.

HUR FUNGERAR DET?

Kroppens förmåga att reagera på elektromagnetisk stimuli kan användas till något väldigt positivt. På sjukhus använder man idag t ex MR, Ultraljud, EKG, EEG osv som är ett frekvensbaserat avläsningssystem, som varit i bruk under flera årtionden. Men det finns betydligt nyare teknologier som kan ge mer noggrann information och som också kan trigga processer i kroppen. Sjukvården idag använder sig tyvärr inte av den senaste tekniken för att avläsa och trigga kroppens egna processer.
Hos oss på kliniken ges du nu möjlighet att bli undersökt med apparatur som används på privatkliniker, sjukhus i andra länder.
Alla celler i levande organismer ger ifrån information i form av elektromagnetiska signaler. Dessa signaler innehåller information om i vilket skick cellen är. En sjuk cell sänder ut annorlunda information jämfört med en frisk. Detta innebär att alla vävnader, organ, celler, gener, molekyler och atomer har ett unikt mönster av elektromagnetisk frekvens.

HUR GÅR DET TILL?

Undersökningen är helt smärtfri och genomförs sittande. Trigger-sensorer placeras på ditt huvud och läser av elektromagnetiska frekvenser från hjärnstammen av det organ eller vävnad som vi vill läsa av. Signalerna skickas vidare till en apparatur som förstärker signalerna, och som i sin tur analyseras av en speciell programvara i en dator. Du ser i realtid organ eller vävnad som skannas. Tack vare en oerhört omfattande databas där alla frekvenser för både friska och sjuka organ samt vävnader finns lagrade, kan vi analysera det område vi undersöker med stor precision. Undersökningen tar även hänsyn till ålder och kön.

VAD GÅR ATT UTLÄSA AV EN UNDERSÖKNING?

Undersökningen ger en detaljerad information om tillståndet i den vävnad vi läser av ända ner på molekylär nivå.

Vi läser av alla kroppens funktioner vid ett och samma tillfälle.

 • Nervsystemet
 • Hjärta och blodkärl
 • Matsmältningssystemet
 • Rörelseapparaten
 • Luftvägar och andning
 • Endokrina körtlar
 • Njurar, urinvägar, urinblåsa
 • Lymfsystemet
 • Reproduktionssystemet
 • Hud
FÖRDELAR
 • Undersökningen är helt smärtfri och sker sittande
 • Inga förberedelser från din sida är nödvändig
 • Undersökningen är exakt och individuell
 • Hela kroppen kan undersökas
 • Hittar de dolda orsakerna bakom symtomen
 • Hittar allergier och överkänslighet mot livsmedel
 • Du följer undersökningen på tv- / dataskärm
​VI KAN TESTA
 • allergier & intoleranser
 • mikroorganismer & parasiter
 • bakterier
 • virus
 • svamp
 • födoämnen

Vare sig du vill få bättre resultat inom sporten eller få ett förbättrat hälsotillstånd så är det av största vikt att analysera näringen i cellerna. Många har intoleranser mot födoämnen som påverkar vår hälsa negativt. Detta sänker vårt näringsupptag – vilket i slutändan påverkar energitillgången i våra celler. Därför testar vi vitamin och mineral nivåerna, fettsyra halten och tungmetaller.

Metatron är certifierad som medicinsk utrustning i både EU och USA
NLS-Metatron har:

Internationellt kvalitetscertifikat ISO 13485 (industristandard för tillverkning av medicinska apparater)
CE – märke för överensstämmelse med EU: s normer för produktsäkerhet för människors hälsa och miljö
FDA – märke för överensstämmelse med USA: s hälsoministerium om livsmedelssäkerhet, läkemedel, kosmetika och medicinska apparater
Vill du läsa mer om maskinen följ länken den här svenska länken www.repond.se.

Dem internationella länkarna www.nls-metatron.eu och  länken