Video Metatron Hospital NLS skanning

Se våran introduktions video på Metatron Hospital NLS skanning maskin.

Vill du veta mer om våran skanning utrustningen kan du gå in på våran metatron sida.