Föda utan rädsla kurser

Jag tror på mig. Jag tror på dig. Vi tror på oss.

“Föda utan rädsla” hjälper dig att återerövra din inneboende förmåga att föda, men också att hantera de utmaningar en förlossning kan innebära. Grunden är att kunskapen om att föda redan finns inne i din kropp, det är ingenting du behöver lära dig. Samtidigt kan känslor som rädsla och stress allt för ofta blockera denna inneboende förmåga. Detta beror på att rädsla och stress utlöser starka överlevnadsreaktioner. “Föda utan rädsla” ger dig inte bara den teoretiska kunskapen om varför rädsla och stress kan påverka förlossningen negativt, utan också fyra konkreta verktyg “FUR-verktygen”, baserade på fysiologi: Andning, avspänning, rösten och tankens kraft.

Kursdagar kommer inom kort..

Mejla: info@meetamidwife.se