Camp Wellness

På Camp Wellness erbjuder vi dig och ditt / ert barn ett helt nytt sätt att leva med ADHD / ADD / Asperger och/ eller Autism.

Camp Wellness erbjuder föräldrar och barn specialsydda resor till Marbella i södra Spanien. Där erbjuds seminarier och workshops för familjen. På Camp Wellness vill vi visa hur man som förälder lägger pusslet, hjälpa ditt barn/ungdom att förstå den större bilden.

Tillvägagångssättet på Camp Wellness skiljer sig avsevärt från traditionell medicin och behandling. Den här veckan fokuserar vi lika mycket kraft och energi på åt att få hela familjen att fungera som en väl fungerande enhet. Camp Wellness har unik kunskap och förståelse (40 års erfarenhet) om kroppens läkning, hjärnans uppbyggnad och funktion, hur viktiga våra tankar är osv.

Vill du veta mera om Camp Wellness, kan du gå in på hemsidan http://campwellness.se/