Vad är medicinsk laser och vad gör den?

 Medicinsk laser är fokuserat, rent ljus som går rakt in i cellen. Har antiinflamatorisk och läkande verkan, Påverkar syreupptaget i cellen, ger ökad genomblödning i vävnaden och sätter igång en självläknings process. 

 Vad kan behandlas och vilken effekt kan uppnås?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Det märks i regel en reaktion inom de första 3-5 beh. Påtagligt snabba resultat redan efter de första beh. Är vanligt vid smärta, inflammation och ödem. Resultaten för läkning av olika skadetillstånd efter en behandlingsserie brukade de flesta fall vara halva tiden eller mer jämfört med självläkning. Vid laserbeh av smärta och inflam.svarar drygt 90% positivt. Det är vanligt med långvarig effekt efter ca 5-7 beh. Utfallet beror på problemets karaktär, akut/långvarigt etc.

Gör det ont? 

Laserbehandling är avslappnande och behövligt. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6-24 h efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkprocesser. Sker en smärtreaktion är detta ett tecken på att en läkeprocess har startats och detta är positivt.

 Finns det några risker? 

Terapeutisk laser kan inte förorsaka eller förvärra någon skada. Cancer kan ej fövärras. Laserljuset kan ej skada foster eller vitala organ i kroppen. Det gör heller inget om man har en pacemaker, metall eller konstgjort material inopererat. Men det är  av vikt att man vid skada eller sjukdomstillstånd först går till läkare, och får en diagnos,så att man vet vad som ska behandlas. Man kan använda mediciner tillsammans med laserbehandling. Prata med din läkare om du är osäker.
Qinopractic Qinopractic Medicinsk stötvåg Medicinsk stötvåg Massage Massage Akupunktur/ultraljud Akupunktur/ultraljud Medicinsk laser Stolt sponsor Stolt sponsor
Copyright GS Training QINOpractic & Rehab  AB   All Rights reserved 2017

Vad är medicinsk laser

och vad gör den?

Medicinsk laser är fokuserat, rent ljus som går rakt in i cellen. Har antiinflamatorisk och läkande verkan, Påverkar syreupptaget i cellen, ger ökad genomblödning i vävnaden och sätter igång en självläknings process.

 

Vad kan behandlas och vilken effekt kan uppnås?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Det märks i regel en reaktion inom de första 3-5 beh. Påtagligt snabba resultat redan efter de första beh. Är vanligt vid smärta, inflammation och ödem. Resultaten för läkning av olika skadetillstånd efter en behandlingsserie brukade de flesta fall vara halva tiden eller mer jämfört med självläkning. Vid laserbeh av smärta och inflam.svarar drygt 90% positivt. Det är vanligt med långvarig effekt efter ca 5-7 beh. Utfallet beror på problemets karaktär, akut/långvarigt etc.

Gör det ont?

Laserbehandling är avslappnande och behövligt. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6-24 h efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkprocesser. Sker en smärtreaktion är detta ett tecken på att en läkeprocess har startats och detta är positivt.

 Finns det några risker?

Terapeutisk laser kan inte förorsaka eller förvärra någon skada. Cancer kan ej fövärras. Laserljuset kan ej skada foster eller vitala organ i kroppen. Det gör heller inget om man har en pacemaker, metall eller konstgjort material inopererat. Men det är  av vikt att man vid skada eller sjukdomstillstånd först går till läkare, och får en diagnos,så att man vet vad som ska behandlas. Man kan använda mediciner tillsammans med laserbehandling. Prata med din läkare om du är osäker.